Spende vom Franchisenehmer McDonalds! – Obdachlosenhilfsaktion.at